Welkom

Welkom op de website van Geboortezorg Boxmeer. Geboortezorg Boxmeer is een samenwerkingsverband van alle zorgverleners binnen de geboortezorg in regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Een bijzondere tijd breekt aan waarin wij als zorgverleners samen voor jou zorgen. Op deze website staan onder andere informatiefolders en gezamenlijke protocollen die je nodig kunt hebben vóór, tijdens en na de zwangerschap.

 

 

VSV-PARTIJEN

Over Geboortezorg Boxmeer

Een bijzondere tijd breekt aan. Een tijd waarin je je verantwoordelijk voelt en je lichaam verandert. Binnen Geboortezorg Boxmeer werken verschillende zorgverleners samen om kwalitatief goede en veilige zorg te bieden aan moeder en kind. We werken via de zorgstandaard integrale geboortezorg. De zorgstandaard beschrijft vanuit de cliënt welke zorg en begeleiding noodzakelijk is. De cliëntvriendelijke versie van de zorgstandaard vind je hier. In ons wekelijkse overleg stemmen wij de zorg af op jouw persoonlijke situatie. Doordat zo alle betrokken zorgverleners goed op de hoogte zijn, kan iedereen bij risico’s, complicaties of acute situaties snel hulp bieden. Hierdoor krijgen jij en je baby de zorg die jullie nodig hebben.

 

Geboortezorg Boxmeer beschikt over kraam- en couveusesuites in het Maasziekenhuis Pantein. Uiteraard heb je thuis je eigen kraamkamer. Maar mocht je gepland of ongepland in het ziekenhuis bevallen, krijg je een eigen kraam- of couveusesuite voor jou en de baby, waar je partner kan blijven slapen. Uniek bij Geboortezorg Boxmeer is dat de kraamverzorgende, bij opname voor jullie baby, al naar het ziekenhuis komt voor 1 op 1 begeleiding.
Geboortezorg Boxmeer werkt met een ouderadviesraad, dit is een team van ouders en van professionals. Veranderingen binnen Geboortezorg Boxmeer worden in de ouderadviesraad besproken zodat de zorg die wij verlenen ook passend is voor jou. Tevens geven ze gevraagd en ongevraagd adviezen.

 

 

in samenwerking met

 

 

Geboortezorg Boxmeer
Dokter Kopstraat 2 5835 DV Beugen
geboortezorgboxmeer@pantein.nl
www.geboortezorgboxmeer.nl

 Download hier onze flyer


Download hier onze flyer